Spolupráce

…na terase“ není jen jógové studio


 Je to místo, které spojuje, dává prostor pro setkání, tvoření, sdílení.  Tady se rodí spolupráce, naše plány se realizují a vize ožívají. 

Spolupráce


Benešovská KZP

Otázka udržitelnosti a lokálnosti je pro mne v mnoha aspektech života důležitá a proto se ze srdce ráda zapojím do „projektu“ Benešovská KZP.

Komunitou Podporované Zemědělství je partnerství mezi zemědělci a spotřebiteli. Toto partnerství je založeno na vzájemném závazku obou stran k takovému hospodaření, které si obě strany přejí. KPZ není předepsaný model, je to spíše široký rámec, který umožňuje velkou škálu místních variací, jež nicméně sdílejí důraz na takový potravinový systém, který je utvářen a řízen místními lidmi z místních zdrojů na základě principů solidarity, ekonomické lokalizace, udržitelnosti, soběstačnosti a ohledů na životní prostředí.


Výdejna chutí

Projekt Výdejna chutí zajišťuje objednávky, dovoz a prodej řeckého bio ovoce. Tohle sice není lokální, ale když už chceme jíst něco, co u nás nemůže vyrůst, měli bychom to získávat maximálně udržitelně. A v tom se mi koncept Výdejny chutí líbí: ekologicky, sociálně a ekonomicky.