PortDeBras

Lekce půvabného PortDeBras vede ve studiu Katka.
Sledujte její instagram.

PortDeBras je originální cvičební aerobní program typu Body & Mind (do stejné skupiny řadíme jógu, Pilates, tai-chi), který vznikl spojením prvků moderního tance a baletu s principy posturálního a balančního tréninku. Zakladatelem tohoto nového fitness fenoménu jsou Julia Papi a Vladimír Sněžik.

PortDeBras zvládne každý, nevyžaduje žádnou předchozí taneční nebo pohybovou průpravu.

  • Harmonicky posiluje a protahuje svaly celého těla, mobilizuje páteř a zlepšuje pohyblivost kloubů. Zapojuje hluboké svaly centra těla. Výsledkem je přirozeně ladný a zdravý pohyb.
  • Zvyšuje flexibilitu, sílu, díky aerobnímu charakteru se při něm spalují kalorie a posilují problémové partie
  • Prohlubuje ženskost, jemností a cíleně vedenými pohyby, rehabilituje celé tělo

Každá lekce PortDeBras začíná důkladným prohřátím, následuje sekvence jednoduchých prvků, kterou postupně zdokonalujeme do podoby konečné choreografie. Všechny sestavy jsou snadno zapamatovatelné a plynule přecházejí jedna v druhou. Hodina končí krátkým posilováním, protažením a uvolněním.

Do lekcí se průběžně zařazují také sekvence Par terre na zemi, PortDeBras s thera bandem a dále sekvence PortDeBras na židli nebo na míči.


lekce PortDeBras – středa 19:00 – 20:00